Щоб лице було чисте
(Коли вперше навесні побачиш ластівку,
сказати, щоб лице було чисте)

Ластівко, Ластівко!
На тобі веснянки —
дай мені білянки!
На тобі камінці
дай мені рум’янці!

Для Краси

Встала я Дажбожа онука (ім’ярек).
Благословилась.
Пішла із дверей у двері,
із воріт у ворота, і в чистеє поле.
Дай мені, Дажбоже, біле тіло,
щире серце, гарячу кров,
рум’яне лице.
Бо не можу я бути
без хліба-батенька,
без солі-матінки,
без вогню палючого,
без Води-голубоньки,
без вечірньої Зорі,
без Молодого Місяця,
без красного Сонечка!
Щоб була я, Дажбожа онука (ім ‘ярек)
від усіх біліша — біліша снігу білого,
ясніша Сонечка красного!

--------------------------------------
Авто перевод:

Чтобы лицо было чистым
(Когда впервые весной увидишь ласточку, сказать, чтобы лицо было чистое)
Ласточка, Ласточка! На тебе веснушки - дай мне белянки!
На тебе камешки дай мне румянец!

Для Красоты
Встала я Дажбожа внука (имярек). Благословилась.
Пошла из дверей в двери, из ворот в ворота, и в чистое поле.
Дай мне, Дажбоже, белое тело, искреннее сердце,
горячую кровь, румяное лицо.
Потому не могу я быть без хлеба-батюшки, без соли-матушки,
без огня обжигающего, без воды-голубушки, без вечерней зари,
без Молодого Месяца, без красного Сонечка!
Чтобы была я, Дажбожа внука (имя имярек) от всех белее - белее снега белого,
яснее Сонечка красного!

П.С. Все же, я настоятельно рекомендую заговоры проговаривать именно на украинском языке. Есть в нем сила тайная, сила немерянная. И никакому другому языку не передается, если была заложена изначально была оформленна в украинском тексте.